Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.post-upload-ui ›

Odn/a
Przestarzałyn/a
do_action( 'post-upload-ui' )
Zdefiniowane na:
Codex:

This action is documented in wp-admin/includes/media.php

Źródło

do_action( 'post-upload-ui' ); // phpcs:ignore WordPress.NamingConventions.ValidHookName.UseUnderscores