Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.media_upload_audio ›

Odn/a
Przestarzały3.3.0
media_upload_audio ( Brak parametrów )
Zobacz:
Powrót:
  • (null|string)
Zdefiniowane na:
Codex:

Handles uploading an audio file.Źródło

function media_upload_audio() {
	_deprecated_function( __FUNCTION__, '3.3.0', 'wp_media_upload_handler()' );
	return wp_media_upload_handler();
}