Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.post-plupload-upload-ui ›

Odn/a
Przestarzałyn/a
do_action( 'post-plupload-upload-ui' )
Zdefiniowane na:
Codex:

This action is documented in wp-admin/includes/media.phpPowiązane Funkcje: wp_upload_dir, wp_get_upload_dir


Źródło

do_action( 'post-plupload-upload-ui' ); // phpcs:ignore WordPress.NamingConventions.ValidHookName.UseUnderscores