Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.post-html-upload-ui ›

Od2.6.0
Przestarzałyn/a
do_action( 'post-html-upload-ui' )
Zdefiniowane na:
Codex:

Fires after the upload button in the media upload interface.

Źródło

do_action( 'post-html-upload-ui' ); // phpcs:ignore WordPress.NamingConventions.ValidHookName.UseUnderscores