Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.nav_menu_meta_box_object ›

Odn/a
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'nav_menu_meta_box_object', $menus_meta_box_object )
Zdefiniowane na:
Codex:

This filter is documented in wp-admin/includes/nav-menu.php

Źródło

$item = apply_filters( 'nav_menu_meta_box_object', $menus_meta_box_object );