Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.has_nav_menu ›

Od4.3.0
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'has_nav_menu', $has_nav_menu, $location )
Parametry: (2)
  • (bool) $has_nav_menu Whether there is a menu assigned to a location.
    Wymagane: Tak
  • (string) $location Menu location.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Filters whether a nav menu is assigned to the specified location.

Źródło

return apply_filters( 'has_nav_menu', $has_nav_menu, $location );