Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.has_nav_menu ›

Od3.0.0
Przestarzałyn/a
has_nav_menu ( $location )
Parametry:
  • (string) $location Menu location identifier.
    Wymagane: Tak
Powrót:
  • (bool) Whether location has a menu.
Zdefiniowane na:
Codex:

Determines whether a registered nav menu location has a menu assigned to it.Źródło

function has_nav_menu( $location ) {
	$has_nav_menu = false;

	$registered_nav_menus = get_registered_nav_menus();
	if ( isset( $registered_nav_menus[ $location ] ) ) {
		$locations    = get_nav_menu_locations();
		$has_nav_menu = ! empty( $locations[ $location ] );
	}

	/**
	 * Filters whether a nav menu is assigned to the specified location.
	 *
	 * @since 4.3.0
	 *
	 * @param bool   $has_nav_menu Whether there is a menu assigned to a location.
	 * @param string $location     Menu location.
	 */
	return apply_filters( 'has_nav_menu', $has_nav_menu, $location );
}