Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.enable_live_network_counts ›

Od3.7.0
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'enable_live_network_counts', $is_small_network, 'sites' )
Parametry: (2)
  • (bool) $small_network Whether the network is considered small.
    Wymagane: Tak
  • (string) $context Context. Either 'users' or 'sites'.
    Wymagane: Tak
Zobacz:
  • wp_is_large_network()
Zdefiniowane na:
Codex:

Filters whether to update network site or user counts when a new site is created.

Źródło

if ( ! apply_filters( 'enable_live_network_counts', $is_small_network, 'sites' ) ) {