Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.default_site_option_{$option} ›

Od4.7.0
Przestarzałyn/a
apply_filters( "default_site_option_{$option}", $default, $option, $network_id )
Parametry: (3)
  • (mixed) $default The value to return if the site option does not exist in the database.
    Wymagane: Tak
  • (string) $option Option name.
    Wymagane: Tak
  • (int) $network_id ID of the network.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Filters a specific default network option.

The dynamic portion of the hook name, $option, refers to the option name.

Źródło

return apply_filters( "default_site_option_{$option}", $default, $option, $network_id );