Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.pre_delete_site_option_{$option} ›

Od4.7.0
Przestarzałyn/a
do_action( "pre_delete_site_option_{$option}", $option, $network_id )
Parametry: (2)
  • (string) $option Option name.
    Wymagane: Tak
  • (int) $network_id ID of the network.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Fires immediately before a specific network option is deleted.

The dynamic portion of the hook name, $option, refers to the option name.

Źródło

do_action( "pre_delete_site_option_{$option}", $option, $network_id );