Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.default_site_option_' . $option ›

Odn/a
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'default_site_option_' . $option, $default, $option, $network_id )
Zdefiniowane na:
Codex:

This filter is documented in wp-includes/option.php

Źródło

$default = apply_filters( 'default_site_option_' . $option, $default, $option, $network_id );