Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.comments_popup_link_attributes ›

Od2.5.0
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'comments_popup_link_attributes', $attributes )
Parametry:
  • (string) $attributes The comments link attributes. Default empty.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Filters the comments link attributes for display.

Źródło

echo apply_filters( 'comments_popup_link_attributes', $attributes );