Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.nav_menu_link_attributes ›

Od4.1.0
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'nav_menu_link_attributes', $atts, $item, $args, $depth )
Parametry: (4)
 • (array) $atts { The HTML attributes applied to the menu item's `<a>` element, empty strings are ignored. @type string $title Title attribute. @type string $target Target attribute. @type string $rel The rel attribute. @type string $href The href attribute. @type string $aria_current The aria-current attribute. }
  Wymagane: Tak
 • (WP_Post) $item The current menu item.
  Wymagane: Tak
 • (stdClass) $args An object of wp_nav_menu() arguments.
  Wymagane: Tak
 • (int) $depth Depth of menu item. Used for padding.
  Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Filters the HTML attributes applied to a menu item's anchor element.

Źródło

$atts = apply_filters( 'nav_menu_link_attributes', $atts, $item, $args, $depth );