Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.next_comments_link_attributes ›

Od2.7.0
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'next_comments_link_attributes', '' )
Parametry:
  • (string) $attributes Attributes for the anchor tag.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Filters the anchor tag attributes for the next comments page link.

Źródło

return '<a href="' . esc_url( get_comments_pagenum_link( $nextpage, $max_page ) ) . '" ' . apply_filters( 'next_comments_link_attributes', '' ) . '>' . preg_replace( '/&([^#])(?![a-z]{1,8};)/i', '&#038;$1', $label ) . '</a>';