Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.page_menu_link_attributes ›

Od4.8.0
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'page_menu_link_attributes', $atts, $page, $depth, $args, $current_page )
Parametry: (5)
 • (array) $atts { The HTML attributes applied to the menu item's `<a>` element, empty strings are ignored. @type string $href The href attribute. @type string $aria_current The aria-current attribute. }
  Wymagane: Tak
 • (WP_Post) $page Page data object.
  Wymagane: Tak
 • (int) $depth Depth of page, used for padding.
  Wymagane: Tak
 • (array) $args An array of arguments.
  Wymagane: Tak
 • (int) $current_page ID of the current page.
  Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Filters the HTML attributes applied to a page menu item's anchor element.

Źródło

$atts = apply_filters( 'page_menu_link_attributes', $atts, $page, $depth, $args, $current_page );