Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.comment_reply_link ›

Od2.7.0
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'comment_reply_link', $args['before'] . $link . $args['after'], $args, $comment, $post )
Parametry: (4)
 • (string) $link The HTML markup for the comment reply link.
  Wymagane: Tak
 • (array) $args An array of arguments overriding the defaults.
  Wymagane: Tak
 • (object) $comment The object of the comment being replied.
  Wymagane: Tak
 • (WP_Post) $post The WP_Post object.
  Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Filters the comment reply link.

Źródło

return apply_filters( 'comment_reply_link', $args['before'] . $link . $args['after'], $args, $comment, $post );