Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.wp_comment_reply ›

Od2.7.0
Przestarzałyn/a
Parametry: (2)
  • (string) $content The reply-to form content.
    Wymagane: Tak
  • (array) $args An array of default args.
    Wymagane: Nie
    Domyślny:
Zobacz:
  • wp_comment_reply()
Zdefiniowane na:
Codex:

Filters the in-line comment reply-to form output in the Comments list table.

Returning a non-empty value here will short-circuit display of the in-line comment-reply form in the Comments list table, echoing the returned value instead.

Źródło

$content = apply_filters(