Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.xmlrpc_wp_insert_post_data ›

Od3.4.0
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'xmlrpc_wp_insert_post_data', $post_data, $content_struct )
Parametry: (2)
  • (array) $post_data Parsed array of post data.
    Wymagane: Tak
  • (array) $content_struct Post data array.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Filters post data array to be inserted via XML-RPC.

Źródło

$post_data = apply_filters( 'xmlrpc_wp_insert_post_data', $post_data, $content_struct );