Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.xmlrpc_publish_post ›

Od2.1.0
Przestarzałyn/a
do_action( 'xmlrpc_publish_post', $post_id )
Parametry:
  • (int) $post_id Post ID.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Fires when _publish_post_hook() is called during an XML-RPC request.

Źródło

do_action( 'xmlrpc_publish_post', $post_id );