Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.wp_insert_post_data ›

Od2.7.0
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'wp_insert_post_data', $data, $postarr )
Parametry: (2)
  • (array) $data An array of slashed post data.
    Wymagane: Tak
  • (array) $postarr An array of sanitized, but otherwise unmodified post data.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Filters slashed post data just before it is inserted into the database.

Źródło

$data = apply_filters( 'wp_insert_post_data', $data, $postarr );