Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.wp_before_admin_bar_render ›

Od3.1.0
Przestarzałyn/a
do_action( 'wp_before_admin_bar_render' )
Zdefiniowane na:
Codex:

Fires before the admin bar is rendered.

Źródło

do_action( 'wp_before_admin_bar_render' );