Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów._get_admin_bar_pref ›

Od3.1.0
Przestarzałyn/a
_get_admin_bar_pref ( $context = 'front', $user = 0 )
Dostęp:
 • private
Parametry: (2)
 • (string) $context Context of this preference check. Defaults to 'front'. The 'admin' preference is no longer used.
  Wymagane: Nie
  Domyślny: 'front'
 • (int) $user Optional. ID of the user to check, defaults to 0 for current user.
  Wymagane: Nie
  Domyślny:
Powrót:
 • (bool) Whether the admin bar should be showing for this user.
Zdefiniowane na:
Codex:

Retrieve the admin bar display preference of a user.Źródło

function _get_admin_bar_pref( $context = 'front', $user = 0 ) {
	$pref = get_user_option( "show_admin_bar_{$context}", $user );
	if ( false === $pref ) {
		return true;
	}

	return 'true' === $pref;
}