Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.unregistered_post_type ›

Od4.5.0
Przestarzałyn/a
do_action( 'unregistered_post_type', $post_type )
Parametry:
  • (string) $post_type Post type key.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Fires after a post type was unregistered.

Źródło

do_action( 'unregistered_post_type', $post_type );