Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.unload_textdomain ›

Od3.0.0
Przestarzałyn/a
do_action( 'unload_textdomain', $domain )
Parametry:
  • (string) $domain Text domain. Unique identifier for retrieving translated strings.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Fires before the text domain is unloaded.

Źródło

do_action( 'unload_textdomain', $domain );