Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.get_blogaddress_by_domain ›

Od3.0.0
Przestarzały3.7.0
get_blogaddress_by_domain ( $domain, $path )
Parametry: (2)
  • (string) $domain
    Wymagane: Tak
  • (string) $path
    Wymagane: Tak
Powrót:
  • (string)
Zdefiniowane na:
Codex:
Dziennik zmian:
  • MU

Get a full blog URL, given a domain and a path.Źródło

function get_blogaddress_by_domain( $domain, $path ) {
	_deprecated_function( __FUNCTION__, '3.7.0' );

	if ( is_subdomain_install() ) {
		$url = "http://" . $domain.$path;
	} else {
		if ( $domain != $_SERVER['HTTP_HOST'] ) {
			$blogname = substr( $domain, 0, strpos( $domain, '.' ) );
			$url = 'http://' . substr( $domain, strpos( $domain, '.' ) + 1 ) . $path;
			// we're not installing the main blog
			if ( $blogname != 'www.' )
				$url .= $blogname . '/';
		} else { // main blog
			$url = 'http://' . $domain . $path;
		}
	}
	return esc_url_raw( $url );
}