Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.allowed_http_origin ›

Od3.4.0
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'allowed_http_origin', $origin, $origin_arg )
Parametry: (2)
  • (string) $origin Origin URL if allowed, empty string if not.
    Wymagane: Tak
  • (string) $origin_arg Original origin string passed into is_allowed_http_origin function.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Change the allowed HTTP origin result.

Źródło

return apply_filters( 'allowed_http_origin', $origin, $origin_arg );