Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.allowed_http_origins ›

Od3.4.0
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'allowed_http_origins', $allowed_origins )
Parametry:
  • (array) $allowed_origins { Default allowed HTTP origins. @type string Non-secure URL for admin origin. @type string Secure URL for admin origin. @type string Non-secure URL for home origin. @type string Secure URL for home origin. }
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Change the origin types allowed for HTTP requests.

Źródło

return apply_filters( 'allowed_http_origins', $allowed_origins );