Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.allow_empty_comment ›

Od5.1.0
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'allow_empty_comment', false, $commentdata )
Parametry: (2)
  • (bool) $allow_empty_comment Whether to allow empty comments. Default false.
    Wymagane: Tak
  • (array) $commentdata Array of comment data to be sent to wp_insert_comment().
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Filters whether an empty comment should be allowed.

Źródło

$allow_empty_comment = apply_filters( 'allow_empty_comment', false, $commentdata );