Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.rest_allow_anonymous_comments ›

Od4.7.0
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'rest_allow_anonymous_comments', false, $request )
Parametry: (2)
  • (bool) $allow_anonymous Whether to allow anonymous comments to be created. Default `false`.
    Wymagane: Tak
  • (WP_REST_Request) $request Request used to generate the response.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Filter whether comments can be created without authentication.

Enables creating comments for anonymous users.

Źródło

$allow_anonymous = apply_filters( 'rest_allow_anonymous_comments', false, $request );