Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.wp_anonymize_comment ›

Od4.9.6
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'wp_anonymize_comment', true, $comment, $anonymized_comment )
Parametry: (3)
  • (bool|string) Whether to apply the comment anonymization (bool). Custom prevention message (string). Default true.
    Wymagane: Tak
  • (WP_Comment) $comment WP_Comment object.
    Wymagane: Tak
  • (array) $anonymized_comment Anonymized comment data.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Filters whether to anonymize the comment.

Źródło

$anon_message = apply_filters( 'wp_anonymize_comment', true, $comment, $anonymized_comment );