Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.add_site_option ›

Od4.7.0
Przestarzałyn/a
do_action( 'add_site_option', $option, $value, $network_id )
Parametry: (3)
  • (string) $option Name of the network option.
    Wymagane: Tak
  • (mixed) $value Value of the network option.
    Wymagane: Tak
  • (int) $network_id ID of the network.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Fires after a network option has been successfully added.

Źródło

do_action( 'add_site_option', $option, $value, $network_id );