Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.is_textdomain_loaded ›

Od3.0.0
Przestarzałyn/a
is_textdomain_loaded ( $domain )
Parametry:
  • (string) $domain Text domain. Unique identifier for retrieving translated strings.
    Wymagane: Tak
Powrót:
  • (bool) Whether there are translations.
Zdefiniowane na:
Codex:

Whether there are translations for the text domain.Źródło

function is_textdomain_loaded( $domain ) {
	global $l10n;
	return isset( $l10n[ $domain ] );
}