Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.twentyeleven_status_avatar ›

OdTwenty Eleven 1.0
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'twentyeleven_status_avatar', 65 )
Parametry:
  • (int) The height and width avatar dimensions in pixels. Default 65.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Filter the Twenty Eleven status avatar size.

Źródło

echo get_avatar( get_the_author_meta( 'ID' ), apply_filters( 'twentyeleven_status_avatar', 65 ) );