Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.Źródło

$author_avatar_size = apply_filters( 'twentysixteen_author_avatar_size', 49 );