Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.twentytwelve_status_avatar ›

OdTwenty Twelve 1.0
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'twentytwelve_status_avatar', 48 )
Parametry:
  • (int) $size The height and width of the avatar in pixels.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Filter the status avatar size.

Źródło

$status_avatar = apply_filters( 'twentytwelve_status_avatar', 48 );