Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.theme_install_actions ›

Od3.4.0
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'theme_install_actions', $actions, $theme )
Parametry: (2)
  • (string[]) $actions An array of theme action links. Defaults are links to Install Now, Preview, and Details.
    Wymagane: Tak
  • (WP_Theme) $theme Theme object.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Filters the install action links for a theme in the Install Themes list table.

Źródło

$actions = apply_filters( 'theme_install_actions', $actions, $theme );