Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.the_author_posts_link ›

Od2.9.0
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'the_author_posts_link', $link )
Parametry:
  • (string) $link HTML link.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Filters the link to the author page of the author of the current post.

Źródło

return apply_filters( 'the_author_posts_link', $link );