Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.profile_personal_options ›

Od2.0.0
Przestarzałyn/a
do_action( 'profile_personal_options', $profileuser )
Parametry:
  • (WP_User) $profileuser The current WP_User object.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Fires after the 'Personal Options' settings table on the 'Your Profile' editing screen.

The action only fires if the current user is editing their own profile.

Źródło

do_action( 'profile_personal_options', $profileuser );