Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.personal_options ›

Od2.7.0
Przestarzałyn/a
do_action( 'personal_options', $profileuser )
Parametry:
  • (WP_User) $profileuser The current WP_User object.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Fires at the end of the 'Personal Options' settings table on the user editing screen.

Źródło

do_action( 'personal_options', $profileuser );