Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.personal_options_update ›

Od2.0.0
Przestarzałyn/a
do_action( 'personal_options_update', $user_id )
Parametry:
  • (int) $user_id The user ID.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Fires before the page loads on the 'Your Profile' editing screen.

The action only fires if the current user is editing their own profile.

Źródło

do_action( 'personal_options_update', $user_id );