Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.wp_protect_special_option ›

Od2.2.0
Przestarzałyn/a
wp_protect_special_option ( $option )
Parametry:
  • (string) $option Option name.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Protect WordPress special option from being modified.

Will die if $option is in protected list. Protected options are 'alloptions' and 'notoptions' options.Źródło

function wp_protect_special_option( $option ) {
	if ( 'alloptions' === $option || 'notoptions' === $option ) {
		wp_die( sprintf( __( '%s is a protected WP option and may not be modified' ), esc_html( $option ) ) );
	}
}