Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.Źródło

$enabled = apply_filters( 'pre_option_enable_xmlrpc', false );