Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.option_enable_xmlrpc ›

Odn/a
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'option_enable_xmlrpc', true )
Zdefiniowane na:
Codex:

Brak opisu

Źródło

$enabled = apply_filters( 'option_enable_xmlrpc', true );