Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.login_header ›

Od4.6.0
Przestarzałyn/a
do_action( 'login_header' )
Zdefiniowane na:
Codex:

Fires in the login page header after the body tag is opened.

Źródło

do_action( 'login_header' );