Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.login_headerurl ›

Od2.1.0
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'login_headerurl', $login_header_url )
Parametry:
  • (string) $login_header_url Login header logo URL.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Filters link URL of the header logo above login form.

Źródło

$login_header_url = apply_filters( 'login_headerurl', $login_header_url );