Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.posts_request_ids ›

Od3.4.0
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'posts_request_ids', $this->request, $this )
Parametry: (2)
  • (string) $request The post ID request.
    Wymagane: Tak
  • (WP_Query) $this The WP_Query instance.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Filters the Post IDs SQL request before sending.

Źródło

$this->request = apply_filters( 'posts_request_ids', $this->request, $this );