Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.post_type_link ›

Od3.0.0
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'post_type_link', $post_link, $post, $leavename, $sample )
Parametry: (4)
 • (string) $post_link The post's permalink.
  Wymagane: Tak
 • (WP_Post) $post The post in question.
  Wymagane: Tak
 • (bool) $leavename Whether to keep the post name.
  Wymagane: Tak
 • (bool) $sample Is it a sample permalink.
  Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Filters the permalink for a post of a custom post type.

Źródło

return apply_filters( 'post_type_link', $post_link, $post, $leavename, $sample );