Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.post_column_taxonomy_links ›

Od5.2.0
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'post_column_taxonomy_links', $term_links, $taxonomy, $terms )
Parametry: (3)
  • (array) $term_links List of links to edit.php, filtered by the taxonomy term.
    Wymagane: Tak
  • (string) $taxonomy Taxonomy name.
    Wymagane: Tak
  • (array) $terms Array of terms appearing in the post row.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Filters the links in `$taxonomy` column of edit.php.

Źródło

$term_links = apply_filters( 'post_column_taxonomy_links', $term_links, $taxonomy, $terms );