Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.populate_site_meta ›

Od5.2.0
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'populate_site_meta', $meta, $site_id )
Parametry: (2)
  • (array) $meta Associative array of site meta keys and values to be inserted.
    Wymagane: Tak
  • (int) $site_id ID of site to populate.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Filters meta for a site on creation.

Źródło

$site_meta = apply_filters( 'populate_site_meta', $meta, $site_id );