Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.populate_network_meta ›

Od3.7.0
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'populate_network_meta', $sitemeta, $network_id )
Parametry: (2)
  • (array) $sitemeta Associative array of network meta keys and values to be inserted.
    Wymagane: Tak
  • (int) $network_id ID of network to populate.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Filters meta for a network on creation.

Źródło

$sitemeta = apply_filters( 'populate_network_meta', $sitemeta, $network_id );